Saiz Teks  A- A A+

Jabatan Otorinolaringologi

PENGENALAN
Jabatan Otorinolaringologi Hospital Shah Alam bertindak sebagai Pusat Perkhidmatan Otorinolaringologi ( telinga, hidung dan tekak) yang merangkumi:
1. Perkhidmatan perawatan telinga, hidung dan tekak serta kepala dan leher sekunder
2. Perkhidmatan audiologi
3. Perkhidmatan pertuturan dan bahasa
4. Pekhidmatan vestibular
Selaras dengan visi Kementerian Kesihatan, Jabatan Otorinolaringologi berikrar akan mengamalkan pendekatan yang holistik dalam menyediakan perkhidmatan kepada pesakit yang mempunyai masalah telinga, hidung dan tekak

OBJEKTIF
1. Menyediakan perkhidmatan Otorinolaringologi dan sains kesihatan yang berkenaan seperti audiologi, bahasa dan pertuturan serta bidang perubatan vestibular.
2. Memberi pendidikan dan latihan dalam kepakaran Otorinolaringologi kepada perawat kesihatan, pesakit dan juga orang awam.
3. Menjadi tempat untuk penglibatan aktif dalam penyelidikan, inovasi dan aktiviti kualiti.

VISI
Memberi perkhidmatan perubatan dan pembedahan dalam semua aspek kepakaran Otorinolaringologi dengan penekanan kepada penyertaan aktif pesakit, ahli keluarga dan perawat kesihatan.

MISI
Kami beriltizam untuk : • Menyediakan perkhidmatan perubatan yang selamat, berkualiti tinggi, berkesan dan cekap • Membangunkan tenaga kerja yang cekap, berdisiplin dan beretika • Mewujudkan sebuah organisasi yang didorong oleh pengetahuan, inovasi, integriti dan amanah • Untuk bekerja dalam perkongsian dengan komuniti untuk menggalakkan kesihatan

AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA JABATAN/UNIT
1. Perkhidmatan pesakit luar
    1.1 Perkhidmatan kes kecemasan telinga, hidung dan tekak
    1.2 Perkhidmatan Otorinolaringologi umum
    1.3 Perkhidmatan Audiologi
    1.4 Perkhidmatan Terapi Pertuturan
    1.5 Perkhidmatan pra dan pos pembedahan
    1.6 Perkhidmatan Vestibular

2. Perkhidmatan pesakit dalaman
    2.1 Perkhidmatan pembedahan telinga, hidung dan tekak
    2.2 Perkhidmatan rawatan penyakit telinga, hidung dan tekak
    3.0 Perkhidmatan latihan

DIREKTORI
1. Talian utama 03- 55263000 03- 55263200 ex 3101
2. Maklumat Ketua Jabatan :
    Dr Nor Azmi bin Mohamad
    Ketua Jabatan, Jabatan Otorinolaringologi
    Hospital Shah Alam MMC
    No : 33749

Cetak Emel

Ikuti Kami

Laman Facebook Hospital Shah Alam  Laman YouTube Hospital Shah Alam  Laman Twitter Hospital Shah Alam