Bahagian Sumber Manusia

 

PENGENALAN

Bahagian Sumber Manusia Hospital Shah Alam bertanggungjawab terhadap pengurusan sumber manusia di Hospital Shah Alam.

 

OBJEKTIF

Pengurusan Sumber Manusia yang Cekap dan Berkesan dengan mematuhi Arahan dan Pekeliling Kerajaan yang berkuatkuasa.

 

VISI

Menyediakan perkhidmatan pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkualiti.

 

MISI

Kami beriltizam untuk :

 

FUNGSI-FUNGSI UTAMA SUMBER MANUSIA

Unit Perkhidmatan dan Perjawatan

Unit Latihan

Unit Keutuhan dan Integriti

 

AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

 1. Urusan pengesahan pelantikan

 2. Urusan pengesahan perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.

 3. Urusan pelanjutan tempoh percubaan.

 4. Urusan pertukaran.

 5. Urusan peletakan jawataN.

 6. Urusan kenaikan pangkat secara time-based (kup) - (kump. Pelaksana).

 7. Urusan kenaikan pangkat secara pemangkuan.

 8. Urusan pengesahan kenaikan pangkat.

 9. Urusan penetapan gaji permulaan.

 10. Urusan penyata perubahan gaji.

 11. Urusan penyelenggaraan buku perkhidmatan.

 12. Urusan penyelenggaraan profil perkhidmatan dalam hrmis.

 13. Urusan perisytiharan harta.

 14. Urusan penanggungan kerja.

 15. Permohonan melanjutkan pengajian secara sambilan.

 16. Permohonan lawatan keluar negara atas urusan persendirian.

 17. Permohonan cuti.

 18. Tatatertib.

 19. Penyediaan laporan penilaian prestasi.

 20. Urusan persaraan.

 21. Pengurusan mesyuarat.

 22. Urusan permohonan perakuan amalan tahunan bagi pegawai perubatan.

 23. Pengurusan kursus/latihan

 

Direktori

1.   Talian utama : 03- 55263000 , 03- 55263200 sambungan: 2817

2.   Maklumat Ketua Bahagian :

      Puan Suria Hanie binti Mohd Haris

      Pegawai Tadbir dan Diplomatik M44

 

Cetak