Saiz Teks  A- A A+

Prosedur Penyediaan Laporan Perubatan

Indeks Artikel

 

a. Membuat permohonan bertulis kepada:-

PengarahHospital Shah Alam
Persiaran Kayangan
Seksyen 7,
40000 Shah Alam
Selangor
(u/p: Jabatan Rekod Perubatan)

b. Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen berikut:

i. Surat keizinan mengeluarkan laporan perubatan yang ditandatangani oleh pesakit atau waris jika pesakit dibawah umur 18 tahun.

ii. Sainan kad pengenalan waris/ pesakit

iii. Salinan kad rawatan/ ringkasan discaj/ sijil cuti sakit/ sijil kematian.

c. Melampirkan borang yang berkaitan jika sekiranya permohonan bertuhuan untuk mendapatkan tuntutan insurans, pengeluaran KWSP, PERKESO dan sebagainya.

Cetak Emel

Ikuti Kami

Laman Facebook Hospital Shah Alam  Laman YouTube Hospital Shah Alam  Laman Twitter Hospital Shah Alam