Klinikal Dan Pembedahan

JABATAN REHABILITASI

VISI

Menjadi Jabatan Perubatan Rehabilitasi yang menyediakan perkhidmatan rehabilitasi yang selamat, berkualiti tinggi, efektif dan efisien oleh tenaga kerja profesional.

MISI

Menyediakan perkhidmatan Rehabilitasi yang selamat, berkualiti tinggi, efektif dan efisien: 
• Menyediakan penjagaan pesakit secara holistik dengan perkhidmatan yang menyeluruh 
• Memperkasakan pendekatan rawatan dengan pembangunan pengetahuan melalui latihan dan ‘evidence based practices’ 
• Menerapkan penglibatan interdisplinari dan multidisiplinari dalam penjagaan pesakit 
• Bekerjasama dengan komuniti dalam mempromosikan kesihatan

LATAR BELAKANG

Perkhidmatan Rehabilitasi telah beroperasi di kebanyakan hospital di Malaysia sejak dulu lagi.Pada masa itu perkhidmatan rehabilitasi tidak dilaksanakan secara menyeluruh atau komprehensif. Perkhidmatan Rehabilitasi diberikan secara berasingan melalui Perkhidmatan Perubatan Rehabilitasi, Perkhidmatan Pemulihan Perubatan (Anggota), Perkhidmatan Pemulihan Perubatan (Carakerja) dan Perkhidmatan Pemulihan Perubatan (Pertuturan). Keberkesanan perkhidmatan seperti ini gagal mencapai ke tahap optima.

Pada tahun 2008, penstrukturan semula perkhidmatan Rehabilitasi yang melibatkan unit-unit berbeza dibawah satu ketua telah dicadangkan oleh Ahli jawatankuasa Dasar dan perancangan kementerian kesihatan (JDPKK) bagi memperbaiki perkhidmatan sedia ada.Perkhidmatan Rehabilitasi juga dicadangkan supaya diserapkan dibawah salah satu aktiviti perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM).Cadangan itu telah dipersetujui dan garispanduan yang menggabungkan perkhidmatan rehabilitasi telah dikeluarkan melalui surat Garis Panduan Perlaksanaan Pengukuhan Jabatan Perubatan Rehabilitasi (KKM87/P1/36/1 Jld 5(4) bertarikh 28 April 2008.)

Jabatan Perubatan Rehabilitasi Hospital Shah Alam Selangor menyediakan perkhidmatan yang komprehensif dan melibatkan 3 unit berbeza bergabung dalam memberikan perkhidmatan yang terbaik.Jabatan ini terdiri daripada Unit Perubatan Rehabilitasi, Unit Pemulihan Carakerja dan Unit Fisioterapi lokasinya terletak di Tingkat Satu berdekatan Klinik Pakar Pesakit Luar.

OBJEKTIF

Untuk menyediakan perkhidmatan rehabilitasi yang komprehensif dan efektif kepada pesakit agar dapat mencapai tahap kualiti hidup dan kefungsian yang optima. 
• Untuk menyediakan perkhidmatan rehabilitasi berdasarkan kaedah interdisiplinari yang menyeluruh. 
• Untuk memberi kerjasama kepada disiplin klinikal yang lain dalam menyediakan perkhidmatan rehabilitasi yang berkualiti tinggi. 
• Untuk memastikan penyediaan perkhidmatan yang cekap melalui pembelajaran yang berterusan.

SPECIALIZED SERVICES

Rehabilitation Medicine Unit
The rehabilitation medicine unit provides additional services as follows: 

• Spasticity Management 
• Prosthetic Limb Prescription 
• Orthotic Prescription 
• Prescription For Specialized Wheelchair And Seating System 
• Prescription For Rehabilitation Equipment 
• Wound Management 
• Specialised Procedure e.g. Botulinum Toxin injection 
• Return to work program 
• Advice on Driving Suitability 
• OKU registration 
• Promotive and preventive rehabilitation 
• Community reintegration

Occupational Therapy Unit
The occupational therapy unit provides additional services as follow: 

• ADL Assessment 
• Physical Assessment 
• Mental Status Assessment 
• Pre School Assessment 
• Wheelchair Assessment 
• Driving Assessment 
• Work /Vocational Assessment 
• Home/ Work Place / School Assessment 
• Developmental Assessment 
• Behaviour Assessment 
• Activities of Daily Living Training 
• Aids & Adaptation 
• Behavioural Therapy 
• Cognitive & Perceptual Training 
• Compression Therapy 
• Creative Therapy 
• Social Skill Training 
• Wheelchair Training 
• Patients’ And Careers’ Education 
• Play And Leisure ( Exploration & Training) 
• Relaxation 
• Sensory Training 
• Motor Training 
• Splint And Orthotics 
• Work/ Vocational Training

Physiotherapy unit
The physiotherapy unit provides additional services as follow: 

• Electrotherapy/Pain Relieve 
• Cryotherapy 
• Hydrotherapy 
• Intensive And Critical Care 
• Cardiopulmonary Physiotherapy 
• Chest Physiotherapy 
• Musculoskeletal Physiotherapy 
• Manual Therapy 
• Gait Training 
• Prescription of therapeutic exercise 
• Group Therapy 
• Sport Physiotherapy 
• Paediatric Physiotherapy 
• Hand Therapy • Geriatric care 
• Ante And Post Natal Health Education 
• Women and Men Health 
• Lymphoedema Management 
• Vestibular Therapy 
• Promotive and preventive Health Care 
• Advice on Protective, Assistive and corrective Devices 
• Patient and Carer Education 
• Home Programmes

  • 04 Oktober 2022.

Today 525

Yesterday 691

Week 3418

Month 1996

Jumlah pengunjung 918964

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Persiaran Kayangan, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor.
Tel: 03 5526 3000 / 03 5526 3400 | Faks: 03 5526 3202 

Hakcipta Terpelihara © 2019 Hospital Shah Alam