Pengurusan Hospital

Bahagian Sumber Manusia

PENGENALAN

Bahagian Sumber Manusia Hospital Shah Alam bertanggungjawab terhadap pengurusan sumber manusia di Hospital Shah Alam.

MISI

Kami beriltizam untuk :

 • Responsif kepada semua keperluan Sumber Manusia di Hospital Shah Alam

 • Memastikan anggota berpengetahuan, berkemahiran, mesra pelanggan, dan celik IT.

 • Melaksanakan Sistem Pengurusan Sumber Manusia dengan sempurna berdasarkan pekeliling pekeliling dan arahan yang ditetapkan.

 • Memastikan cara kerja/ proses kerja/ yang efisien dan dokumentasi yang jelas.

 • Penggunaan teknologi terkini.

VISI

Menyediakan perkhidmatan pengurusan sumber manusia yang cekap dan berkualiti.

OBJEKTIF

Pengurusan Sumber Manusia yang Cekap dan Berkesan dengan mematuhi Arahan dan Pekeliling Kerajaan yang berkuatkuasa.

FUNGSI-FUNGSI UTAMA SUMBER MANUSIA

Unit Perkhidmatan dan Perjawatan

 • Perjawatan dan permohonan ABM

 • Perkhidmatan anggota bermula dari penempatan anggota hingga persaraan anggota

 • Mengendalikan urusan lawatan Keluar Negara

 • Mengemaskini data anggota dalam Sistem HRMIS

Unit Keutuhan dan Integriti

 • Mengendalikan Laporan Nilaian Prestasi anggota

 • Mengendalikan kes tatatertib anggota

 • Mengendalikan urusan Isytihar harta

 • Mengendalikan urusan kenaikan pangkat anggota

Unit Latihan

 • Merancang keperluan latihan jabatan

 • Mengendalikan urusan latihan anggota

 • Menyelaras kursus dan latihan jabatan

AKTIVITI-AKTIVITI UTAMA BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

 1. Urusan pengesahan pelantikan

 2. Urusan pengesahan perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.

 3. Urusan pelanjutan tempoh percubaan.

 4. Urusan pertukaran.

 5. Urusan peletakan jawataN.

 6. Urusan kenaikan pangkat secara time-based (kup) - (kump. Pelaksana).

 7. Urusan kenaikan pangkat secara pemangkuan.

 8. Urusan pengesahan kenaikan pangkat.

 9. Urusan penetapan gaji permulaan.

 10. Urusan penyata perubahan gaji.

 11. Urusan penyelenggaraan buku perkhidmatan.

 12. Urusan penyelenggaraan profil perkhidmatan dalam hrmis.

 13. Urusan perisytiharan harta.

 14. Urusan penanggungan kerja.

 15. Permohonan melanjutkan pengajian secara sambilan.

 16. Permohonan lawatan keluar negara atas urusan persendirian.

 17. Permohonan cuti.

 18. Tatatertib.

 19. Penyediaan laporan penilaian prestasi.

 20. Urusan persaraan.

 21. Pengurusan mesyuarat.

 22. Urusan permohonan perakuan amalan tahunan bagi pegawai perubatan.

 23. Pengurusan kursus/latihan

Direktori

1.   Talian utama :

        03- 55263000 ,

        03- 55263200 sambungan: 2817

2.   Maklumat Ketua Bahagian :

      Puan Suria Hanie binti Mohd Haris

      Pegawai Tadbir dan Diplomatik M44

 • 01 Oktober 2021.

Today 229

Yesterday 629

Week 3303

Month 13049

Jumlah pengunjung 661994

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Persiaran Kayangan, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor.
Tel: 03 5526 3000 / 03 5526 3400 | Faks: 03 5526 3202 

Hakcipta Terpelihara © 2019 Hospital Shah Alam