• Laman Utama
 • Warga Asing
 • Prosedur Penyediaan Laporan Perubatan

Kesihatan Untuk Semua

Prosedur Penyediaan Laporan Perubatan

A. Melalui Pos

B. Melalui Kaunter

C. Surat Keizinan

A. Melalui Pos

a. Membuat permohonan bertulis kepada:-

     Pengarah
     Hospital Shah Alam
     Persiaran Kayangan
     Seksyen 7,
     40000 Shah Alam
     Selangor
     (u/p: Jabatan Rekod Perubatan)

b. Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen berikut:-

 i. Surat keizinan mengeluarkan laporan perubatan yang ditandatangani oleh pesakit atau waris jika pesakit dibawah umur 18 tahun.

 ii. Sainan kad pengenalan waris/ pesakit.

iii. Salinan kad rawatan/ ringkasan discaj/ sijil cuti sakit/ sijil kematian.

c. Melampirkan borang yang berkaitan jika sekiranya permohonan bertuhuan untuk mendapatkan tuntutan insurans, pengeluaran KWSP, PERKESO dan sebagainya.


B. Melalui Kaunter

 1. Pesakit hadir sendiri dengan membuat permohonan melengkapkan borang permohonan.


 2. Permohonan hendaklah disertakan bersama dokumen berikut:-
  i. Salinan kad pengenalan waris/pesakit
  ii. Salinan kad rawatan/ ringkasan discaj/ sijil cuti sakit/ sijil kematian.

 3. Melampirkan borang yang berkaitan jika sekiranya permohonan bertujuan untuk mendapatkan tuntutan insurans, pengeluaran KWSP, PERKESO dan sebagainya.

 4. Membuat bayaran bagi permohonan laporan perubatan (rujuk caj laporan perubatan)

C. Surat Keizinan

 1. Surat keizinan ASAL yang ditandatangani oleh pesakit ataupun waris. Salinan Sijil Nikah / Sijil Kelahiran pemohon menunjukkan pertalian pesakit.


 2. Jika pesakit meninggal dunia, pengesahan waris yang sah disegi undang-undang perlu menyertakan dokumen yang berkaitan sebagai bukti.


 3. Permohonan Laoran Perubatan bagi pesakit warganegara asing yang tidak dapat dikesan / meninggal dunia, atau warisnya juga tidak dapat dihubungi, perlu disertakan dengan surat keizinan dari pihak Kedutaan Negara berkenaan.

 4. Bagi pesakit berumur bawah 18 tahun atau pesakit yang tidak sedarkan diri atau kurang upaya mental ataupun telah meninggal dunia surat keizinan dari waris terdekat diperlukan.
 • 19 Julai 2021.

Today 337

Yesterday 839

Week 4424

Month 15163

Jumlah pengunjung 597930

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Persiaran Kayangan, Seksyen 7, 40000 Shah Alam, Selangor.
Tel: 03 5526 3000 / 03 5526 3400 | Faks: 03 5526 3202 

Hakcipta Terpelihara © 2019 Hospital Shah Alam